تعبیر خواب تابوت

به گزارش وبلاگ ماشین، با تعبیر خواب تابوت، تعبیر خواب تابوت خالی،تعبیر خواب زیر تابوت مرده را دریافت،تعبیر خواب خوابیدن در تابوت و تعبیر خواب ساختن تابوت آشنا شوید

تعبیر خواب تابوت

سرویس سرگرمی - این تصویر تقریبا همواره یادآور فناپذیری شخص رویابین است. افکار احساسات پیرامون مرگ اغلب در پس زمینه ذهن ما جا خوش نموده اند و تصویر تابوت در رویا کند و کاوی در چگونگی ارتباط شما با مرگ است. گاهی اگر کسی را در تابوت دیدید، میل مخفی بیرون رفتن آن شخص از زندگی شما در رویا به تصویر کشیده شده است. شاید هم نگران سلامت او هستید و یا می ترسید که او را از دست بدهید. (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب تابوت به روایت تعبیرگران اسلامی

ابراهیم کرمانی می گوید:

  • اگر در خواب ببینی مرده ای و تو را در تابوت گذاشته اند، تعبیرش خوب و نیکو می باشد، ولی اگر تو را دفن کردند، تعبیرش بد خواهد بود.
  • اگر ببینی شخص زنده ای را در تابوت گذاشته و می برند، ولی کسی تابوت او را همراهی نمی نماید، عزت و جاه و مقام و کارش دچار عیب و نقص خواهد بود، ولی اگر مردم او را همراهی می کردند، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می باشد.
  • اگر ببینی روی تابوت سنگینی قرار گرفته ای، به مردم ظلم و ستم می کنی ، ولی اگر سبک بود، به مردم سختی و فشار وارد نمی کنی و حال و روز تو بهتر می گردد.
  • اگر ببینی از روی تابوت افتاده ای یا کسانی که تو را میبردند تو را انداخته اند،عزت و جاه و مقام تو از بین رفته و کار تو گره خورده و متوقف می گردد.

تعبیرگری می گوید:

  • اگر ببینی روی تابوتی قرار داری که بروی زمین حرکت می نماید و می رود، تعبیرش این است که به مسافرت خواهی رفت.
  • اگر ببینی عده ای در حال بردن تابوت هستند، شخصی که تابوتش را می بردند با ظلم و ستم حکومت و فرمانروائی خواهد کرد (به تعداد افرادی که او را تشییع و همراهی می کردند). اگر ببینی فوت نموده ای و مردم جنازه تو را در تابوت قرار داده و تشییع و همراهی می نمایند، شرافت و عظیمی به دست می آوری، ولی گناهکار خواهی بود، و یا بر آن عده ای که تو را تشییع می کردند حکومت و ریاست می کنی

تعبیر خواب تابوت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب تابوت دیدید نترسید زیرا عمر شما طبیعی است و دیدن تابوت در خواب ارتباطی با مرگ و زندگی ندارد. نفایس نوشته تابوت ملک وسیع و عظیم است و مرده مال حرام در حالی که مرحوم مجلسی مرده را مال و منال و خیر و برکت تعبیر نموده است.

آنلی بیتون می گوید: دیدن تابوت در خواب، بیانگر وقوع یک اتفاق ناگوار است. دیدن جنازه در تابوت، نشانه غم و ناامیدی است. اگر خواب ببینید در تابوتی هستید، یعنی بیماری خطرناکی شما را تهدید می نماید.

لوک اویتنهاو می گوید: تابوت: زندگی طولانی و خوش

تعبیر خواب ساختن تابوت

مطیعی تهرانی: اگر دیدید خودتان تابوت می سازید ساختمان می سازید ساختمانی که سالیان دراز بر جا می ماند و خودتان هم از آن بهره مند می گشت. اگر در خواب دیدید که تابوتی را به دوش می برند و شما هم در زمره تشییع نمایندگان هستید خبری از غایب به شما می رسد یا به چیزی که از آن دل بریده اید امیدوار می شوید. اگر گمشده ای دارید که آن را از دست رفته می پندارید باز می یابید. اگر در خواب دیدید که تابوتی پوشیده است و ندانستید درون آن چیست یا کیست با موردی برخورد می کنید که نمی دانید سود بخش است یا زیان آور که ممکن است سود آور باشد. به هر صورت دیدن تابوت در خواب وحشتناک نیست و نباید بیننده خواب بترسد.

تعبیر خواب خوابیدن در تابوت

لوک اویتنهاو: دراز کشیدن درون یک تابوت: موانع بر سر راه

تعبیر خواب تابوت خالی

لیلا برایت می گوید: دیدن تابوتی خالی در خواب، نشانه آن است که از موضوعی نگران می شوید.

تعبیر خواب زیر تابوت مرده را دریافت

لیلا برایت: اگر در خواب زیر تابوتی را بگیرد نشانه شنیدن اخبار خوب است.

منبع: setare.com

به "تعبیر خواب تابوت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب تابوت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید